ОПИСАНИЕ НА ТЪРСЕНЕТО
Базово търсене
БАЗОВО ТЪРСЕНЕ
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи свързани с логически (булеви )оператори И, ИЛИ, НЕ
Опростено търсене
ОПРОСТЕНО ТЪРСЕНЕ
Опростено търсене по дума или начална част от дума в целия каталог или в отделни полета.
Напр: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи и др.
Търсене през речник
ТЪРСЕНЕ ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
Сложно търсене
СЛОЖНО ТЪРСЕНЕ
Имате възможност сами да конструирате запитване като използвате логическите оператори И, ИЛИ, НЕ; да комбинирате с търсене през речник; да редактирате предишни запитвания; да търсите свободно по точна дума(и) или начална част от дума(и).
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Съдържание на базите данни
През м. ноември, 2006 г. четири големи, обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието и науката по Програмата “Проучване на националните културно-исторически цености като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”

За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:
  • Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков”–гр. Велико Търново
  • Регионална народна библиотека “Иван Вазов”– гр. Пловдив
  • Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”– гр. Кюстендил
  • Регионална библиотека “Петър Стъпов”– гр. Търговище
  • Фирма СофтЛиб – гр. София
Създаденият своден каталог на редки и особено значими колекции и изграждането на пълнотекстови бази данни от ръкописните и старопечатни библиотечни сбирки, произтича от необходимостта да се потърсят начини за запазването, съхранението и популяризирането на уникалните колекции, притежавани от българските библиотеки.
Прима-Софт ООДЗa iLibraryКонтактиFAQCopyrightСофтЛиб ООД